ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน Web Browser Version :  เวอร์ชั่น 60  เวอร์ชั่น 52

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน

อาชีพ อัตราค่าลงทะเบียน
ไม่เป็นสมาชิก สมาชิก
แพทย์ 3,000 บาท 2,500 บาท
แพทย์ประจำบ้าน 2,500 บาท 2,000 บาท
พยาบาล 2,500 บาท 2,000 บาท
อื่นๆ 2,500 บาท 2,000 บาท

ค่าลงทะเบียนรวม (1) สิทธ์เข้าร่วมประชุม 17-18 พฤษภาคม 2561 (2) อาหารว่างและอาหารกลางวัน (3) เอกสารประกอบการประชุม

ลงทะเบียน Workshop วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.

หัวข้อ อัตรา
Workshop: Communication (ภาษาอังกฤษ) รับ 20 คน 500 บาท
Communication (แปลไทย) รับ 20 คน 500 บาท

ท่านที่ไม่ลงทะเบียน workshop สามารถร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ Psycho-social care in critically ill patients. และ Peaceful death in Critical Care Setting: Ideal or Realityในช่วงเวลาเดียวกันกับ workshop

แนบหลักฐานการโอนเงิน (การประชุมวิชาการ และท่านที่ลงทะเบียน workshop สามารถชำระรวมกันได้)(การออกใบเสร็จระบบอัตโนมัติตามที่ผู้สมัคระบุไว้ ไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในเวลาราชการ 094-0184301